Butikker-til-salg.dk

Find butikker til salg.

Butik til salg i Skive

652 m2 butiksejendom i Skive til salg

Markant investeringsejendom på gågaden i Skive - 1. års forrentning 7,21%

Ejendommen er beliggende direkte på Skives bedste gågadestrøg, der udspringer fra den ældste del af Skive bymidte omkring torvet med det gamle rådhus fra 1846, hvorfra Nørregade bevæger sig mod nord. Nørregade fremstår med en række fine sammenbyggede ejendomme, der med deres varierende facadehøjder danner et uregelmæssigt og lidt bugtet forløb og med en spændende og dekorativ granitbelægning, og gennemgående vandløb danner rammerne for den godt besøgte handelsgade. Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørregade og Thomsensgade med ca. 20 m facade direkte mod Nørregade. Ejendommen fremstår meget markant i gadebilledet med et arkitektonisk helstøbt facadeudtryk med et konsekvent formsprog i murværksdetaljerne, store rumhøje vinduespartier og et materialevalg, der blandt andet omfatter facader med røde blødstrøgne teglsten og en tagdækning med såvel kobberdetaljer som fint svungne, røde vingetagsten. Seneste lejer i ejendommen har været Inspiration/Værsgo´. Den oprindelige ejendom fra 1923 er totalrenoveret indvendigt med blandt andet etablering af en indvendig person- og varelift, der forbinder alle etageplaner med terræn for vareindlevering m.v. I 1976 er der på bagsiden af ejendommen udført en mindre tilbygning på ca. 75 m². Denne tilbygning er nedrevet i forbindelse med projektets gennemførelse og erstattet af en større tilbygning i ét plan. Den nye tilbygning tilfører ejendommen et salgsareal på 250 m², hvorved det samlede salgsareal i samme niveau i g...